Softvér TerraSync™ na ovládanie GNSS prijímačov v teréne

Profesionálny riadiaci softvér s rozsiahlymi možnosťami produktívneho zberu a aktualizácie GIS údajov

Categories: ,
 • Umožňuje zber priestorových súradníc a popisných informácií (atribútov) o meraných bodových, líniových a plošných objektoch
 • Umožňuje komplexnú konfiguráciu pripojeného GPS prijímača
 • Umožňuje zobrazovanie máp vo vektorovom a rastrovom formáte v reálnom čase na pozadí
 • Umožňuje grafickú navigáciu k zvolenému objektu
 • Umožňuje vytvorenie novej a editovanie existujúcej knižnice atribútov priamo v teréne
 • Umožňuje plánovanie GPS meraní priamo v teréne
 • Podporuje multimediálne súbory (obraz i zvuk)
 • Podporuje posielanie a prijímanie súborov e-mailom priamo z terénu
 • Priamo podporuje súbory ESRI® Shapefiles
 • Podporuje príjem DGPS korekcií v reálnom čase (ktoré zdroje DGPS korekcií je možné prijímať závisí na type používaného GPS prijímača)
 • Podporuje registráciu GPS údajov nevyhnutných na prípadný postprocessing
 • Podporuje zber údajov H-Star™ z GeoXH™ handheld a prijímača GPS Pathfinder® ProXH™, pre presnosť do 30 cm
 • Podporuje aj geodetické RTK (Real Time Kinematic) merania s GPS mobilnými prijímačmi Trimble 5800, R8, a R8
 • Trimble Pro 6H receiver
 • Trimble Pro 6T receiver
 • Trimble GPS Pathfinder ProXRT receiver
 • Trimble R8 receiver (Models 2 and 3)
 • Trimble R6 receiver (Models 1 and 2)
 • Trimble R4 receiver
 • Trimble 5800 receiver (Model 2)
 • Trimble GeoExplorer
 • Trimble Juno
 • Trimble Nomad
 • Trimble Yuma 2 rugged tablet computer