Kontaktné údaje

 • Prievozská 14/A, Bratislava City, 821 09

 • mobil: +421 905 650 049

 • tel. / fax: 02 58 238 367

 • martin.kalafut@agis.sk

 • www.agis.sk

Obchodné údaje

 • IČO: 36 002 330

 • IČ DPH (VAT): SK2020457769

 • Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

 • Oddiel Sro, vlozka č. 11732/B

BANKOVÉ SPOJENIE

 • Tatra banka, číslo účtu: 2621005161 / 1100 (SKK)

 • IBAN: SK67 1100 0000 0026 2100 5161

 • BIC (SWIFT): TATRSKBX