Referencie

 • AGRARIS, s.r.o., Nitra
 • CYB, spol. s r. o., Spišská Nová Ves
 • ErasData-Pro, spol. s r. o., Bratislava
 • Ericsson, Bratislava
 • Eurosense spol. s r. o. Bratislava
 • EuroTel Bratislava, a.s.
 • GEO3, spol. s r. o., Trenčín
 • Geocentrum, spol. s r. o., Nitra
 • Geodetický a kartografický ústav, Bratislava
 • Geomap, Bratislava
 • Geomerkart, Veľký Krtíš
 • Geoplán, spol.. s r. o. Poprad
 • Geosluzba, Prievidza
 • Geoteam, Bratislava
 • Ing. Róbert Lantaj, Veľký Grob
 • Katedra hospodárskych úprav lesa a geodézie, TU Zvolen
 • Katedra hydrológie, UK, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 • Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Katedra UNESCO TU Zvolen, Banská Štiavnica
 • METRIK-geodetické práce, spol. s r. o., Poprad
 • Ministerstvo obrany SR
 • Slovenská správa ciest, Bratislava
 • Slovenská správa jaskýň, Liptovský Mikuláš
 • Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov, Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik, s.p. OZ Povodie Dunaja, Bratislava
 • SPP, a.s., Divízia Tranzit, Lučenec
 • SPP, a.s., Divízia Tranzit, Nitra
 • SPP, a.s., Divízia Tranzit, Plavecký Štvrtok
 • SPP, a.s., Divízia Tranzit, Rožňava
 • SPP, a.s., Divízia Tranzit, Sečovce
 • SPP, a.s., Divízia Tranzit, Senica
 • SPP, a.s., DVPD Košice
 • SPP, a.s., DVPD Nitra
 • SPP, a.s., Riaditeľstvo podniku, Bratislava
 • Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Banská Bystrica
 • Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica
 • Stredisko železničnej geodézie, Bratislava
 • TEKDAN-informačné technológie, Bratislava
 • Transpetrol a.s., Šahy
 • VEGETATIO, Dolná Zdaňa
 • Východoslovenská energetika, a.s., Košice
 • Výskumný ústav lesnícky, Zvolen
 • Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
 • Výskumný ústav závlahového hospodárstva, Bratislava