Geodetický softvér

Trimble Access

Poľný softvér pre kontrolné jednotky (handheldy) . Software ktorý využije plný potenciál Vaších výskumných zariadení a Vášho businessu

Trimble Business Center

Softvér na ďalšie spracovanie údajov (post-processing) . Výkonný, intuitívny softvér na spracovanie GNSS/GPS údajov a ich vizualizáciu, ideálny na postprocessingové merania