Trimble Access

Poľný softvér pre kontrolné jednotky (handheldy) . Software ktorý využije plný potenciál Vaších výskumných zariadení a Vášho businessu

  • Ľahké používanie kódovaných meraní s priradením užívateľom vytvorených kódov k meraným objektom vrátane opakovaných meraní objektov s rovnakými kódmi
  • Rozsiahle a na grafiku bohaté COGO funkcie na rôzne typy výpočtov z nameraných údajov priamo v teréne
  • Grafické vytyčovanie bodov línií, oblúkov a osí z aktívnej mapy otvorenej na pozadí
  • Body podrobného merania a zoskenované objekty môžu byť použité na definovanie povrchov a výpočet kubatúr priamo v teréne
  • Je možné nadefinovať zvukové upozornenia pre vytyčované a kontrolné body
  • Podpora technológie integrovaného merania zahrňujúceho optické merania, niveláciu, skenovanie, GNSS meranie a fotogrametrické meranie v rámci jedného projektu
  • V prípade aktivovanej voľby Trimble VISION je možná vzdialená kontrola prístroja cez video naživo na umiestnenie resp. meranie na odrazový alebo bezodrazový terč